Jönköpings kommun

Workshopsserie i programmering - hösten 2022

Fyra personer sitter runt en dator. Bild från Skolverkets webbplats.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Upptech - Jönköping Science Center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering.

Den här är den fjärde workshopserien Upptech genomför och den omfattar delkurserna Om programmering och kurserna Att programmera spår Scratch, Python och Micro:Bit.

Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. Workshopsserien bygger på Skolverkets webbkurser Om programmering och Att programmera och erbjuder ett extra stöd till webbkurserna.

Bra upplägg, den har fått mig att börja våga programmera med eleverna.

Skönt med hjälp när det var lite klurigt.

Innehåll och mål

Kursen lägger grunden för fortsatt arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Delkursen Om programmering

Om programmering är en grundläggande webbkurs. Workshopserien riktar sig i första hand till förskollärare och lärare i årskurs F-3, fritidshem, matematik eller teknik, årskurs 4–6, grundsärskolan årskurs 1-6, men även andra lärare som vill lära sig grunderna i programspråken kan delta i mån av plats.

Inga förkunskaper i programmering krävs för att gå kursen.

Delkursen Att programmera

Kursen Att programmera omfattar spåren Scratch, Python eller Micro:Bit där du väljer ett av spåren.

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurser 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopsserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått Skolverkets webbkurs Om programmering eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning

För deltagarna är utbildningen kostnadsfri. Workshopsserien finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns.

Genomförande

Den här workshopsserien erbjuds till huvudmän/rektorer för både kommunala och fristående verksamheter. Rektor informerar sina lärare om workshopsserien och lärarna anmäler sig själva via anmälningslänken. Deltagandet ska vara sanktionerat av rektor.

Anmälan

Anmälan görs via den gröna länkknappen på denna sida. Det finns totalt 30 platser. Sista anmälningsdag är den 22 september.

Datum för workshops

Fyra workshops genomförs på Upptech under hösten 2022.

Datum: 29/9, 18/10, 9/11 och 29/11 2022.

Tid: kl 14-16

Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska träffar är cirka 20 timmar.

På Skolverkets hemsida finns mer information om workshopserien, se under rubriken Länkar.

Kontakt

Ulrika Franke
e-post ulrika.franke@jonkoping.se
tfn 036 -10 64 97

Adam Starck, chef Upptech
e-post adam.starck@jonkoping.se
tfn 036- 10 60 77