Jönköpings kommun

Temalådor med Naturskolans utlåningsmaterial

Sittunderlag utomhus.

Naturskolan på Upptech erbjuder lån av utomhuspedagogiskt material till kommunala skolor och förskolor i Jönköpings kommun. Matematiklådor och svenskalådor med pedagogiskt material, webbägg, kikare, ryggsäcken "Skogen i skolan" och småkrypslådan finns för utlån.

Det är kostnadsfritt för kommunala skolor och förskolor i Jönköpings kommun att låna lådorna. Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet. Lånetiden är max tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Så här bokar du utlåningsmaterialet

Allt utlåningsmaterial bokas i en kalender där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial så var ute i god tid. Alla bokningsbara tider är inlagda i kalendern. Du hittar länkknappen till kalendern längst ner på denna sida.

Kikare - låda med tillbehör

Innehåll i lådan:
Tubkikare inkl stativ (2 st)
Handkikare
Fågelböcker

En låda med allt du behöver för att titta på fåglar. Förutom kikare så finns det även övningar och böcker med i lådan.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Matematiklådor

Innehåll i lådorna:
Sifferkoner 1-10
Pilmatta, tältpinnar, ärtpåse
Ögonbindlar, tältpinnar, sisalsnören
Kåsor med tärningar
Hopprep
Matematikpussel (snigel, orm, drake)
Klädnypor
Träplattor 1 - 10
Hinkar
Träsiffror

Övningar till materialet finns med i lådorna. "Kasta pil" med en ärtpåse på en måltavla och arbeta med multiplikationstabeller. Eller lägg matematikpussel med stora träfigurer. Tärningar i en kåsa blir en rolig aktivitet där ni övar på addition.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Ryggsäck - skogen i skolan

Innehåll i ryggsäcken:
Ryggsäcken innehåller material för att ha utomhuslektioner som handlar om skogen. Övningarna berör skolämnen som svenska, matematik, NO, biologi, geografi, engelska, idrott och hälsa.

Materialet består av inplastade övningar, småkrypsnyckel, läromedel från Skogen i skolan, ritblock, färgpennor, måttband, tidtagarur, fältflora, röjsnöre, snitselband, kompass, luppar, relaskop, lektionsplanering, faktablad och frågeformulär.

De 15 övningar som följer med i ryggsäcken är tänkta att genomföras som en så kallad spindelövning. I centrum av ett område står pedagogen som fungerar som "spindeln i nätet". Grupperna gör övningar och går tillbaka till "spindeln" för att redovisa svaret. Därefter får de en ny övning. Flera andra förslag på aktiviteter om skog och träd finns med i ryggsäcken.

Materialet vänder sig framförallt till elever i årskurs 4-6, men är fullt anpassningsbart till lägre och högre åldrar. Det följer med förslag på övningar för förskolan, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Småkrypslådan

Innehåll i lådan:
Insektsböcker
Luppburkar
Insektssugar
Brickor
Dukar
Planscher med dag- och nattfjärilar
Paraplyer (för fångst)
Burkar
Förnasåll

Innehållet i lådan är utrustning du behöver både för att fånga in småkryp och för att förvara dem under den stunden ni tittar på dem. Det följer med en instruktion för hur förnasållet används och även en instruktion för hur insektssugarna fungerar. Komplettera gärna med att låna Naturskolans webbägg för närmare undersökning av djuren.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Svenskalådor

Innehåll i lådorna:
Bokstäver från A-Ö (träbokstäver)
ABC-matta, tältpinnar
ABC koner
Blandade övningar och bokstavskort
Pennor, kuvert, block

Övningar till materialet finns med i lådorna. Arbeta med bokstäver och ord på olika sätt.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Webbägg i ryggsäck

Innehåll i ryggsäck:
Webbägg/digitalt mikroskop (5 st)

(Observera att förskola/skola måste ha tillgång till egna Ipads samt den kostnadsfria appen ”xploview” för att kunna använda webbäggen)

Webbäggen ansluts till en lärplatta. Det förstorar upp till 42 gånger och ger en fin skärpa. Titta på naturföremål eller småkryp. Webbägget är trådlöst och uppladdningsbart.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.