Jönköpings kommun

Teman för åk 1-3, Naturskolan

Tunna tyger som fladdrar i solen.

Naturskolan erbjuder teman för åk 1-3. Bokning görs i vår bokningskalender där alla tider är inlagda. Temana Liv i vatten och Skogens småkryp erbjuds endast i april-juni och augusti-oktober.

Liv i vatten

Ett litet vattendjur.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

Platsen för detta tema är oftast Rocksjön i Jönköping alternativt något annat vatten som ligger i närheten av er skola.

Vi tittar närmare på det myllrande djurlivet i Rocksjön. Eleverna får håva smådjur och vi sorterar ut några djur som vi lär oss namnen på. Vi undersöker vattendjuren i digitalt mikroskop kopplat till en lärplatta.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Temats koppling till Lgr 22

Naturorienterande ämnen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Sagoskogen

Tunna tyger som fladdrar i vinden.

I temat Sagoskogen får eleverna höra en saga om djur och natur samt lära känna illustratören John Bauer. Med god fantasi blir det här spännande!

Detta tema erbjuds året om och passar årskurs 1 till och med årskurs 3. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen.

 • Tidsåtgång: 90 minuter, med en kortare paus mellan aktiviteterna.
 • Maxantal: 25 elever


Aktiviteter i temat Sagoskogen
Lektionspasset är uppdelat i två delar. I den ena delen får eleverna lyssna till sagan ”Felix och gammelgäddan” där de med hjälp av lärplattor och QR-koder får bilder till sagan. Men pass på, mitt i sagan har någon varit framme och försöker stoppa sagoläsningen... Eleverna får hjälpa till att leta ord så att sagan kan läsas vidare.

I andra delen träffar eleverna illustratören John Bauer och lär känna några av hans sagofigurer. John Bauer tyckte om att vara ute i naturen. På sina promenader och med sin goda fantasi såg han ofta troll och sagofigurer i skogen. Kanske kan eleverna med samma goda fantasi också få syn på några figurer? Eleverna kommer även leta efter bilder på John Bauers troll som gömt sig i skogen.

Temats koppling till Lgr 22
I centralt innehåll för svenska årskurs 1-3

 • Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

I centralt innehåll för bild årskurs 1–3

 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

I syftet för NO-ämnen årskurs 1–3

 • I det praktiska arbetet ska eleverna även ges möjligheter att utveckla färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla·
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet


Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Skogens småkryp

En insekt på ett vitt lakan.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

I temat Skogens småkryp lär vi känna småkrypen på marken, de som flyger i luften eller de som gömmer sig under en sten. Platsen är någon av naturskolans platser eller i er skolskog alternativt ett annat skogsområde som ni har nära till.

Vi pratar om insekter, spindeldjur och andra djurgrupper. Eleverna får låna utrustning för att fånga egna djur och titta på dem. Vi undersöker fångsten i digitala mikroskop som är kopplade till en lärplatta.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Temats koppling till Lgr 22

Naturorienterande ämnen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald


Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.