Jönköpings kommun

Teman för åk 1-3, Naturskolan

Tunna tyger som fladdrar i solen.

Naturskolan erbjuder teman för åk 1-3. Bokning görs i vår bokningskalender där alla tider är inlagda. Temana Liv i vatten och Skogens småkryp erbjuds endast i april-juni och augusti-oktober.

Liv i vatten

Ett litet vattendjur.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

Platsen för detta tema är oftast Rocksjön i Jönköping alternativt något annat vatten som ligger i närheten av er skola.

Vi tittar närmare på det myllrande djurlivet i Rocksjön. Eleverna får håva smådjur och vi sorterar ut några djur som vi lär oss namnen på. Vi undersöker vattendjuren i digitalt mikroskop kopplat till en lärplatta.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Temats koppling till Lgr 22

Naturorienterande ämnen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Sagor och sägner (erbjuds våren 2023)

Tunna tyger som fladdrar i vinden.

Sagor och sägner erbjuds hösten 2022.

I temat Sagor och sägner lär vi känna några figurer som har koppling till Jönköpingsbygden. Med god fantasi blir det här spännande!

Detta tema erbjuds året om och passar Förskoleklass till och med årskurs 3. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Aktiviteter i temat Sagor och sägner
Vi lär känna sagofigurer som har koppling till Jönköping. Eleverna får också lyssna på en saga om "Felix och gammelgäddan" där de med hjälp av lärplattor och QR-koder får bilder till sagan.

Temats koppling till Lgr 22
I centralt innehåll för svenska årskurs 1-3

 • Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla·
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet


Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Skogens småkryp

En insekt på ett vitt lakan.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

I temat Skogens småkryp lär vi känna småkrypen på marken, de som flyger i luften eller de som gömmer sig under en sten. Platsen är någon av naturskolans platser eller i er skolskog alternativt ett annat skogsområde som ni har nära till.

Vi pratar om insekter, spindeldjur och andra djurgrupper. Eleverna får låna utrustning för att fånga egna djur och titta på dem. Vi undersöker fångsten i digitala mikroskop som är kopplade till en lärplatta.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Temats koppling till Lgr 22

Naturorienterande ämnen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald


Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.