Jönköpings kommun

Teman för åk 4-6, Naturskolan

Händer som klappar en päls.

Naturskolan erbjuder teman för åk 4-6. Temat Under ytan erbjuds endast i april-juni och augusti-oktober.

Under ytan

Ett litet vattendjur.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

Platsen för detta tema är oftast Rocksjön i Jönköping alternativt något annat vatten som ligger i närheten av er skola.

Vi tittar närmare på det myllrande djurlivet i Rocksjön. Eleverna håvar smådjur och fångsten sorteras samt grupperas. Vi lär oss namnen på några olika arter och pratar om enklare näringskedjor. Vi undersöker vattendjuren i digitalt mikroskop kopplat till en lärplatta.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Temats koppling till Lgr 22

Biologi

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Rovdjur

Barnhänder som känner på päls.

Detta tema erbjuds året om.

Lär känna våra stora rovdjur. Känn på en lodjurspäls, titta på björnens tänder och jämför din hand med vargens tass.

Temat Rovdjur passar årskurs 4 till och med årskurs 6. Aktiviteterna är både utomhus och inomhus. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen.

 • Tidsåtgång: 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • Maxantal: 25 elever


Aktiviteter i temat Rovdjur
Vi lär känna rovdjuren och tittar på materialet med djurskinn, skallar, bajs och spårstämplar. Vi gör också utomhusaktiviteter som handlar om rovdjuren.

 

Temats koppling till Lgr 22

Biologi

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Idrott och hälsa

 • Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald