Jönköpings kommun

Teman för förskola, Naturskolan

Energitjuven ute i naturen.

Naturskolan erbjuder temat Rädda världen för förskolan. Temat bokas i vår bokningskalender där lediga tider är inlagda.

Rädda världen

Energitjuven ute i naturen.

Barnen får hjälpa Energitjuven att lära sig att göra rätt och att spara energi. Vi lär oss om matsvinn, sopsortering och transporter. Energitjuven verkar inte riktigt ha koll på läget. Barnen måste hjälpa Energitjuven att göra rätt så att vi inte slösar med varken energi eller resurser. Temat handlar om hållbar utveckling och ger ökad kunskap om vad vi kan göra för miljön, både i förskolan och hemma.

Temat Rädda världen erbjuds från hösten 2022 och är anpassat för förskolans 5-6-åringar och förskoleklass. Maxantal 15 barn.

Tidsåtgång
Temat tar totalt 60 min.

 

Temats koppling till Lpfö18

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

 

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringar

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på jonkoping.se Länk till annan webbplats.