Jönköpings kommun

Teman för förskoleklass, Naturskolan

Energitjuven ute i naturen med en säck på ryggen.

Naturskolan erbjuder två teman för förskoleklass; Rädda världen och Mitt första småkryp.

Rädda världen

Energitjuven ute i naturen.

Barnen får hjälpa Energitjuven att lära sig att göra rätt och att spara energi. Vi lär oss om matsvinn, sopsortering och transporter. Energitjuven verkar inte riktigt ha koll på läget. Barnen måste hjälpa Energitjuven att göra rätt så att vi inte slösar med varken energi eller resurser. Temat handlar om hållbar utveckling och ger ökad kunskap om vad vi kan göra för miljön, både i förskolan och hemma.

Temat Rädda världen erbjuds från hösten 2022 och är anpassat för förskolans 5-6-åringar och förskoleklass. Maxantal 15 elever.

 • tidsåtgång, temat tar totalt 60 min.


Temats koppling till Lgr 22

Syfte:

 • Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.
 • Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringar

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på jonkoping.se Länk till annan webbplats.

Mitt första småkryp

Insekt på ett vitt papper. Foto Magnus Svarfvar.

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

Under lekfulla former lär sig eleverna grundläggande kunskaper om småkryp. Hur ser de ut? Vad heter de olika delarna på småkrypet? Eleverna utrustas för fångst av småkryp och närmare undersökning. Vi gör lärande aktiviteter och använder oss även av vår konstnärliga förmåga.

Detta tema kan med fördel ge förkunskaper till elever som kommer tillbaka till Naturskolan i senare årskurser, då vi gör en fördjupning i småkryp och artbestämning.

 • tidsåtgång är 80 minuter. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.
 • maxantal 25 elever.

Foto: Magnus Svarfvar


Temats koppling till Lgr 22
I centralt innehåll för förskoleklassen

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringar

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på jonkoping.se Länk till annan webbplats.