Jönköpings kommun

För skolor och förskolor

Två bluebotar som kör i en miniatyrstad.

Ta med skolan till Upptech eller bjud in Upptech till skolan. Jobba med teman som rymden, teknik, hållbar utveckling eller klimat. Vårt innehåll följer läroplanen och anpassas lätt efter behov och önskemål. Vill ni enbart boka experimenthallen för ett besök går det också bra. Vi erbjuder även fortbildning för dig som är pedagog.

Teman för skolor och förskolor

Vi erbjuder olika naturvetenskapliga och tekniska teman anpassade efter ålder. Vi kan anpassa våra teman utifrån önskemål. Kontakta oss om ni vill ha ett specialanpassat tema eller om ni önskar ett tema som ni inte hittar i menyn. Bokningar görs i bokningskalendern, länk finns på sidan om skolteman.

Läs mer om våra skolteman

Vill du boka in ett besök i experimenthallen?

Vill ni enbart boka ett besök i Upptechs experimenthall? Boka enkelt ett tidspass i vår bokningskalender. Vi erbjuder som regel tre tidspass/dag tisdag-fredag. Alla bokningsbara dagar och tider finns inlagda i kalendern. Besöket är kostnadsfritt för kommunala skolor i Jönköpings kommun. Friskolor och skolor från annan kommun betalar entréavgift. Kom till vår bokningssida och kalendern via länkknappen nedan med texten Boka experimenthallen här.

Fortbildning för pedagoger

Vi hjälper er gärna när det gäller fortbildning inom utomhuspedagogik, programmering, naturvetenskap, teknik och matematik! Läs mer om våra utbildningar i menyn. Vi tar också fram specialanpassad fortbildning efter era önskemål. Välkommen att kontakta oss!

Läs mer om våra fortbildningar för pedagoger

Temalådor med utlåningsmaterial

Vi har material och utrustning som pedagoger i förskolor och skolor i Jönköpings kommun kan låna kostnadsfritt, både utomhuspedagogiskt material och material i programmering. Du hittar mer information och bokningskalendern under rubriken Utlåningsmaterial för skolor och förskolor.