Jönköpings kommun

För skolor och förskolor

Två bluebotar som kör i en miniatyrstad.

Ta med skolan till Upptech eller bjud in Upptech till skolan. Jobba med teman som rymden, teknik, hållbar utveckling eller klimat. Vårt innehåll följer läroplanen och anpassas lätt efter behov och önskemål. Vi erbjuder även fortbildning för dig som är pedagog.

Skolteman på Upptech

Vi erbjuder olika naturvetenskapliga och tekniska teman anpassade efter ålder. Vi kan anpassa våra teman utifrån önskemål. Kontakta oss om ni vill ha ett specialanpassat tema eller om ni önskar ett tema som ni inte hittar i menyn. Bokningar görs i bokningskalendern, länk finns på sidan om skolteman.

Läs mer om våra skolteman

Fortbildning för pedagoger

Vi hjälper er gärna när det gäller fortbildning inom utomhuspedagogik, programmering, naturvetenskap, teknik och matematik! Läs mer om våra utbildningar i menyn. Vi tar också fram specialanpassad fortbildning efter era önskemål. Välkommen att kontakta oss!

Läs mer om våra fortbildningar för pedagoger

Temalådor med utlåningsmaterial

Vi har material och utrustning som pedagoger i förskolor och skolor i Jönköpings kommun kan låna kostnadsfritt. Kontakta Upptech för mer information om utlåningsmaterialet.