Jönköpings kommun

Ekobussen, för åk 7-9 och gymnasiet

En bussförare i Ekobussen.

Ekobussen, som är en del av Upptech, vill väcka nyfikenhet och intresse för naturen och sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor.

Ekobussen genomför exkursioner för högstadie- och gymnasieelever i Jönköpings kommun. Ekobussens förare är utbildade lärare som har stor erfarenhet av fältundervisning. Ekobussen tar 33 passagerare.

Anmälningar till exkursioner

Inför varje läsår läggs ett exkursionsschema. Till grund för schemat ligger skolornas intresseanmälningar och god tid inför varje läsår kan skolorna anmäla sitt intresse. Grundschemat för läsåret läggs sedan ut på V-klass i Team Ekobussen. Har du en tilldelad exkursionsdag skickar du in en exkursionsanmälan senast två veckor innan exkursionen ska äga rum. Anmälningslänkar till intresseanmälningar och exkursioner läggs på V-klass i Team Ekobussen. Anmälan sker via det digitala formuläret, inga anmälningar via papper eller e-post. Anmälningarna går direkt till Ekobussens ansvariga.

Inför exkursionen

Den lärare som följer med klassen är ansvarig och för- och efterarbete. Läraren ska även se tilll att eleverna är rätt klädda, har med sig matsäck och ved till eventuell korvgrillning. För att få största utbyte av en sådan här dag skall den både för- och efterarbetas i den ordinarie undervisningen. I fält ligger tyngden på ett aktivt undersökande arbetssätt. Bussens förare är utbildad lärare som har stor erfarenhet av fältundervisning.

Checklista inför exkursionen

Här finns en checklista som kan vara till stöd inför exkursionen. Den finns även på V-klass i Team Ekobussen.

pdf: Checklista inför exkursion med EkobussenPDF

Kontakt
Barbro Jarl
Tfn 036- 10 23 33
E-post barbro.jarl@jonkoping.se