Jönköpings kommun

Skolmaterial Tekprenören

En illustration på Skolmaterial Tekprenören.

Vad gör en Tekprenör? Tekprenörens uppgift är att hitta problem och lösa dem med teknik. Tillsammans i ert klassrum har ni alla de egenskaper som krävs! KomTek Sverige har tagit fram ett material med en problemlösningsprocess som är fritt att använda.

Genom att träna problemlösning tillsammans som team i klassrummet och att pröva och ompröva idéer kommer eleverna att utveckla kunskaper om att planera, driva och målmedvetet slutföra ett arbete. De kommer också att utveckla förmågor och kompetenser som kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga, ansvarstagande samt samarbets- och kommunikationsförmåga som är kännetecken för en tekprenör.

Skolmaterialet är fritt att använda

Skolmaterialet är framtaget av Komtek Sverige och det är fritt att ta del av och använda. Materialet består av lärarhandledningar, presentationer och stödmaterial och vänder sig till årskurserna 1-3 och 4-6.